Archiwum kategorii ‘Leczenie’

Defekt cewkowy

Defekt cewkowy w tubulopatiach polega na upośledzeniu reabsorpcji lub sekrecji jednego lub więcej składników moczu. Jednakże zwiększone wydalanie jakiegoś składnika moczu nie jest objawem, który sam przez się decyduje o rozpoznaniu wady cewkowej. Me jest to objaw ani patognomoniczny dla tubulopatii, ani konieczny dla rozpoznania zaburzeń czynności cewek. Zwiększone wydalanie poszczególnych składników moczu może być […]

Wady cewkowe

Wady cewkowe, czyli tubulopatie, są to choroby lub zespoły chorobowe, w których we wczesnym okresie ich rozwoju stwierdza się upośledzenie jednej lub wielu czynności cewek nerkowych przy równoczesnym braku zmian w kłębkach nerkowych albo tylko bardzo nieznacznym ich uszkodzeniu. Określenie to uwypukla dwie zasadnicze cechy charakteryzujące wady cewkowe. Pierwszą z nich jest brak udziału zmian […]

Wrodzony zespół nerczycowy

Wrodzonj zespół nerczycowy rozpoczyna się już w życiu płodowym i występuje z jednakową częstością u obu płci. Obecnie możliwe jest ustalenie prenatalnego rozpoznania w 14—16 tygodniu ciąży na podstawie podwyższonego poziomu alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym, jak również w surowicy kobiet ciężarnych. Mocz płodów z ciąż przerwanych w 20—21 tygodniu zawiera znaczne ilości białka. Ponad 50% […]

Przednerkowa niewydolność nerek

Ostra przednerkowa niewydolność nerek rozpoczyna się zazwyczaj podstępnie, a jej pierwszym objawem jest wyraźne zmniejszenie się ilości dobowej moczu, wiodące do skąpomoezu. W wielu przypadkach, zespól ten pozostaje nie rozpoznany i ustępuje wraz z ustąpieniem przyczyny go wywołującej. Wczesny obraz kliniczny zależy przede wszystkim od rodzaju choroby podstawowej, w większości przypadków od odwodnienia. Chorzy są […]

Mocznica przednerkowa

Główną przyczyną ostrej mocznicy przednerkowej jest nagłe pogorszenie się ukrwienia nerek. Może ono być wywołane bądź to niedostateczną ilością krwi krążącej, najczęściej wskutek odwodnienia, bądź też zmniejszoną pojemnością minutową serca. Pociąga to za sobą spadek przesączania kłębkowego oraz zwiększenie wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach bliższych. Zmianom tym towarzyszy zazwyczaj zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego […]

Leczenie zapalenia pęcherza

W ostrym zapaleniu pęcherza moczowego należy stosować przez około tydzień odpowiednio dobrane leki przeciwbakteryjne. Podstawą wyboru leku powinien być wynik badania lekowrażliwości bakterii izolowanych z moczu. Należy dodać, że w zapaleniach pęcherza moczowego badanie bakteriologiczne moczu jest potrzebne również dla potwierdzenia bakteryjnego tła zapalenia. Częste są bowiem zapalenia pęcherza rozwijające się na tle niebakteryjnym. Przy […]

Przebieg odmiedniczkowego zapalenia nerek

Objawy i przebieg przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek bywają bardzo różne. W pewnym stopniu zależą one od tego, czy zapalenie ma charakter pierwotny, czy też wtórny, a zwłaszcza czy towarzyszy mu obstrukcja dróg moczowych. U ludzi młodych i w średnim wieku choroba dotyczy przeważnie kobiet. Począwszy od szóstej dekady życia wzrasta częstość występowania jej u mężczyzn, […]