Archiwum kategorii ‘Leczenie’

Defekt cewkowy

Defekt cewkowy w tubulopatiach polega na upośledzeniu reabsorpcji lub sekrecji jednego lub więcej składników moczu. Jednakże zwiększone wydalanie jakiegoś składnika moczu nie jest objawem, który sam przez się decyduje o rozpoznaniu wady cewkowej. Me jest to objaw ani patognomoniczny dla tubulopatii, ani konieczny dla rozpoznania zaburzeń czynności cewek. Zwiększone wydalanie poszczególnych składników moczu może być […]

Wady cewkowe

Wady cewkowe, czyli tubulopatie, są to choroby lub zespoły chorobowe, w których we wczesnym okresie ich rozwoju stwierdza się upośledzenie jednej lub wielu czynności cewek nerkowych przy równoczesnym braku zmian w kłębkach nerkowych albo tylko bardzo nieznacznym ich uszkodzeniu. Określenie to uwypukla dwie zasadnicze cechy charakteryzujące wady cewkowe. Pierwszą z nich jest brak udziału zmian […]

Wrodzony zespół nerczycowy

Wrodzonj zespół nerczycowy rozpoczyna się już w życiu płodowym i występuje z jednakową częstością u obu płci. Obecnie możliwe jest ustalenie prenatalnego rozpoznania w 14—16 tygodniu ciąży na podstawie podwyższonego poziomu alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym, jak również w surowicy kobiet ciężarnych. Mocz płodów z ciąż przerwanych w 20—21 tygodniu zawiera znaczne ilości białka. Ponad 50% […]

Przednerkowa niewydolność nerek

Ostra przednerkowa niewydolność nerek rozpoczyna się zazwyczaj podstępnie, a jej pierwszym objawem jest wyraźne zmniejszenie się ilości dobowej moczu, wiodące do skąpomoezu. W wielu przypadkach, zespól ten pozostaje nie rozpoznany i ustępuje wraz z ustąpieniem przyczyny go wywołującej. Wczesny obraz kliniczny zależy przede wszystkim od rodzaju choroby podstawowej, w większości przypadków od odwodnienia. Chorzy są […]

Mocznica przednerkowa

Główną przyczyną ostrej mocznicy przednerkowej jest nagłe pogorszenie się ukrwienia nerek. Może ono być wywołane bądź to niedostateczną ilością krwi krążącej, najczęściej wskutek odwodnienia, bądź też zmniejszoną pojemnością minutową serca. Pociąga to za sobą spadek przesączania kłębkowego oraz zwiększenie wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach bliższych. Zmianom tym towarzyszy zazwyczaj zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego […]

Leczenie zapalenia pęcherza

W ostrym zapaleniu pęcherza moczowego należy stosować przez około tydzień odpowiednio dobrane leki przeciwbakteryjne. Podstawą wyboru leku powinien być wynik badania lekowrażliwości bakterii izolowanych z moczu. Należy dodać, że w zapaleniach pęcherza moczowego badanie bakteriologiczne moczu jest potrzebne również dla potwierdzenia bakteryjnego tła zapalenia. Częste są bowiem zapalenia pęcherza rozwijające się na tle niebakteryjnym. Przy […]

Przebieg odmiedniczkowego zapalenia nerek

Objawy i przebieg przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek bywają bardzo różne. W pewnym stopniu zależą one od tego, czy zapalenie ma charakter pierwotny, czy też wtórny, a zwłaszcza czy towarzyszy mu obstrukcja dróg moczowych. U ludzi młodych i w średnim wieku choroba dotyczy przeważnie kobiet. Począwszy od szóstej dekady życia wzrasta częstość występowania jej u mężczyzn, […]

Bakteriuria bezobjawowa

Przez bakteriurię bezobjawową rozumieć należy stan charakteryzujący się obecnością znamiennej bakteriurii przy równoczesnym braku uchwytnych objawów klinicznych ze strony układu moczowego. Może ona być wyrazem zakażenia zarówno nerek, jak i dróg moczowych. Bakteriurii bezobjawowej mogą nie towarzyszyć żadne uchwytne zmiany w układzie moczowym. W licznych jednak przypadkach jej przyczyną jest w danym okresie przebiegające bezobjawowo […]

Częstość zakażeń układu moczowego

Częstość zakażeń jest także większa w wyselekcjonowanych populacjach obejmujących ludzi, u których istnieją czynniki predysponujące do infekcji układu moczowego. Fizjologicznym czynnikiem usposabiającym do tych zakażeń jest ciąża. Znamienna bakteriuria występuje około dwukrotnie częściej u kobiet w ciąży aniżeli w populacji kobiet nieciężarnych. Z chorób o charakterze społecznym, które kojarzą się ze zwiększoną częstością występowania zakażeń […]

Diagnostyka śródmiąższowego zapalenia nerek

Diagnostyka różnicowa niebakteryjnego przewlekłego śródmiąższowego zapalenia nerek jest trudna. Przy ustalaniu rozpoznania bardzo ważne jest stwierdzenie u pacjenta obciążenia czynnikami, które mogą wywoływać tę chorobę. Należy jednak dodać, że wykazanie takiego obciążenia nie zawsze jest łatwe. Na przykład pacjenci nadużywający leków przeciwbólowych bardzo często zaprzeczają temu i dopiero bardzo wnikliwe zebranie wywiadu pozwala na wykrycie […]

Zaburzenia psychiczne

Osoby, które zapadły na choroby organiczne, mogą być prawie pewne współczucia, poświęcania im uwagi, opieki ze strony krewnych i przyjaciół. Bez porównania trudniej o to chorym psychicznie. W społeczeństwie choroby psychiczne mierzy się zupełnie odrębną miarą niż choroby somatyczne. o dolegliwościach psychicznych mówi się jedynie szeptem. Chorych zaś się unika, izoluje, wyklucza ze społeczności, a […]

Zapalenie rogówki

Pryszczykowe lub skrofuliczne zapalenie rogówki, występujące najczęściej u dzieci, jest obecnie schorzeniem rzadkim. Objawia się kurczem powiek, bólem, łzawieniem, światłowstrętem. Obiektywnie stwierdza się mieszane przekrwienie okołorogówkowe, nacieki w obrębie rogówki, pryszczyki oraz wąskie źrenice, jako następstwo zajęcia przez proces chorobowy tęczówki. Jest to rodzaj reakcji tuberkulotoksycznej, występującej najczęściej w gruźliczym zapaleniu węzłów chłonnych. Takie same […]

Zaburzenie krążenia

Zaburzenia krążenia tego typu, spowodowane zamaskowaną nadczynnością tarczycy, noszą nazwę cardiopathia thyreotoTiica (thyreocardiac) i wyrażają się najczęściej jako: 1) zaburzenia rytmu — zwłaszcza migotanie przedsionków, napadowe kołatanie, 2) niewydolność krążenia, 3) niedomoga wieńcowa. Thyreocardiac rozwija się, jak można mniemać, najczęściej w sercu już uprzednio uszkodzonym, np. istniejącą miażdżycą (S. Zgliczyński). Badania laboratoryjne w przypadkach nadczynnego […]

Myśli

Kiedy przechodzimy na dietę nasze myśli zaczynają intensywnie krążyć wokół jedzenia. Jedzenie staje się naszą obsesją. Jedni obsesyjnie się obżerają, choć właśnie dopiero, co dwa dni temu przeszli na dietę, a inni sprawdzają, jakie produkty można zastąpić innymi, mniej kalorycznymi. Jedni się poddają inni walczą na wszelkie możliwe sposoby. Idą na siłownię, a przecież na […]

Pić dużo wody

Przy diecie ilość spożywanych płynów jest bardzo istotne. Powinniśmy pamiętać by pić, co najmniej dwa litry wody dziennie, a jeśli nie jesteśmy na diecie też nie powinniśmy zapominać o tym, że picie wody jest bardzo zdrowe dla organizmu. Tak, więc stosując dietę musimy starać się pić dużo wody, ale nie tylko. Dobrze jest pić różne […]

Pomocne rozmowy

ponieważ zostaje skazana sama na siebie, ponieważ rodzice są tak bardzo zajęci budowaniem kariery i własnym rozwojem, że nie mają czasu na spokojną rozmowę z własnymi dziećmi niestety wiąże się to także z wielkim ryzykiem zachwiań emocjonalnych właśnie wśród młodzieży, która bez odpowiedniego wsparcia i rady nie potrafi zwalczać przeciwności, które stawia im na drodze […]

Warto rozmawiać.

W obecnych czasach nauka i dziedziny jej pokrewne przeszły daleko idący rozkwit i rozwój wiele dziedzin życia przestało być traktowane jako wstydliwe czy przemilczane. Psychologia zajmuje się działaniami mającymi nieść pomoc jak najszerzej rozumianej ilości osób, które właśnie tej pomocy potrzebują, niestety nasze społeczeństwo tego typu specjalistów wciąż uważa za znachorów, którzy niejako po omacku […]

Otyłość

Ważne jest także, kiedy zaczynami widzieć nasze problemy z otyłością o skonsultowanie się ze specjalistą, jakim jest dietetyk, ponieważ jest on w stanie dobrać dietę i ilość kalorii oraz pokarmów do naszego trybu i stylu życie, dzięki czemu nie będziemy borykać się z problemem głodu, rozdrażnienia, apatii czy braku siły na stawianie czoła wyzwania dnia […]

W walce z otyłością.

W obecnych czasach zauważyć można, że niestety coraz większy odsetek społeczeństwa zaczyna być gruby a wręcz chorobliwie otyły. Dietetyka jest specjalizacją, która właśnie nam ma pomagać w pozbywaniu się w sposób zdrowy i niezagrażający naszemu życiu i prawidłowemu funkcjonowaniu. Na rynku pojawia się cała masa diet, które w magiczny sposób mają zapobiec dalszemu tyciu i […]

Bo nasza psychika jest najważniejsza. W dzisiejszym świecie coraz większą uwagę jesteśmy w stanie przykładać do działań mających na celu sprawne i prawidłowe funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Terapeuci podkreślają jak wielką wagę ma prawidłowe funkcjonowanie pomocy, która proponują i niosą osobą, które jej potrzebują. Dzisiejszy świat zmusza nas do życia w wielki stresie i napięciu, […]

Kwalifikacje w służbie zdrowia

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że terapeuta jest osobą nie tylko dobrze wykwalifikowaną, ale także osobą cechującą się pewnymi możliwościami i umiejętnościami, które w odpowiedni sposób przekazane są w stanie pomóc nam w rozwiązaniu wielu spraw i problemów, z jakimi spotykamy się w naszym życiu, terapeuci to także wiele osób, którzy zajmują się socjologią, psychiatrią, […]

Uzależnienie

Każdy z nas jest zupełnie inną pod względem psychicznym i fizycznym osobą jedni z nas nie mają problemów ze zmianą otoczenia przyjaciół pracy a inni niestety nie są w stanie w sposób naturalny przystosować się do zmian, jakie niesie życie. Dla jednych tragedią będzie wyjazd ukochanej osoby za granice, albo zawalenie studiów a dla innego […]

Organizm, czyli jak wsłuchać się w ostrzeżenia.

Nasze ciało to bardzo skomplikowana i sprawnie współpracująca machineria, kiedy na którymkolwiek z poziomów dochodzi do nieprawidłowości niczym reakcja łańcuchowa można zauważyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu innych czynników. Urolodzy podkreślają, że wsłuchanie się w ostrzeżenia, które daje nam nasze ciało jest najważniejszym działaniem zapobiegawczym, jakie jesteśmy w stanie zrobić, kobiety z przyczyn bardzo logicznych dużo częściej […]

Układ moczowy

Zdrowie jest najważniejsze bardzo ważne jest także odpowiednie dbanie o nasz układ moczowy nie narażanie go na zawianie, zakrywanie nerek jest także bardzo ważnym działaniem, ponieważ niestety przewiane nerki powodują wiele chorób i dokuczliwych problemów, z którymi walczymy bardzo często przez lata. Zła dieta, zbyt tłusta i pikantna doprowadza do problemów, jakie powiązane są z […]

Samopoczucie

Zdrowie to nie tylko brak chorób okresowych i poważnych, zdrowie to doskonałe samopoczucie i lepsze życie, ale co zrobić, aby zachować odpowiednie zdrowie i cieszyć się nim przez długie lata. Najlepszym sposobem jest zmiana nawyków żywieniowych, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jak ważną rolę sposób odżywiania odgrywa w naszym życiu. To dzięki zdrowej diecie […]

Przeziębienia

Na przeziębienie przeciętna osoba choruje przynajmniej raz do roku. Są jednak ludzie, którzy bardzo rzadko łapią grypę i niekiedy przez bardzo wiele lat cieszą się jej brakiem. Bywają i tacy, którzy nawet kilka razy do roku chorują na przeziębienia, nawet wtedy gdy dbają o siebie, a także odpowiednio i zdrowo się odżywiają. Bardzo dobrym pomysłem […]

Badania

Każdy człowiek, regularnie, raz do roku powinien wykonywać badania kontrolne, polegające na wizycie u lekarza, okresowym pomiarze ciśnienia oraz badaniu krwi i moczu. W obecnych czasach to niezwykle ważne by się badać, nawet przy odkryciu jakiejkolwiek choroby, wczesne jej wykrycie może uchronić przed jej rozwojem i poważnymi komplikacjami. Badania okresowe, zlecają swoim pracownikom większe i […]

Zdrowe żywienie – zdrowy organizm

Znane powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” ma swój bardzo wyrazisty przekaz. Wiele osób przekonało się o tym na własnej skórze, jak wielkie i ogromne dla naszego organizmu są metody zapobiegające powstawaniom chorób, i uniknięcie w późniejszym okresie wielu komplikacji z naszym organizmem. Odpowiednie diety, spożywanie zdrowej żywności, bogatej w witaminy, i minerały potrzebne dla naszych […]

Innowacyjne lekarstwa

Czasami idąc do lekarza nawet się nie spodziewamy, że możemy uzyskać pomoc nie taką jaką byśmy się spodziewali. Jak pokazują statystyki coraz większa liczba specjalistów jest zdolna skłaniać się ku rozwiązaniom alternatywnym. Medycyna alternatywna coraz częściej współpracuje z modelem zachodnim nauki medycznej, ponieważ coraz częściej zauważa się, że sprawdza się oczywiście w praktyce. Nie brakuje […]

Nieprzyjemne dolegliwości

Dolegliwości te będą się nasilać jeżeli o nie nie zadbamy – przestrzega reumatolog. Reumatologia jest działem medycyny, który pomoże nam uporać się z tego typu problemami. Udając się do przychodni możemy liczyć na przepisanie nam leków, które pomogą chociaż w znacznym stopniu zwalczyć chorobę. Jednak medycyna idzie z postępem i oferuje nam coraz to nowocześniejsze […]

Kłopoty ze stawami

Problemy ze stawami to bardzo poważna rzecz. Niestety ale potrafią one dokuczyć jak mało która przypadłość. Wszystko bierze się z tego, że nie są one związane ze standardowym bólem, jak na przykład w przypadku złamania ręki lub zęba, lecz jest to bardzo specyficzny rodzaj bólu, a raczej nie przyjemnego uczucia. Osoby posiadające choroby reumatyczne gdyż […]

Reumatyzm

Są to nawet osoby przed trzydziestym rokiem życia, co jest o tyle dziwne, iż reumatyzm nie jest dziedziczną chorobą. Nasz organizm jest coraz słabszy, kości bardzo często nie posiadają odpowiedniej twardości, a również chrząstki występujące w stawach nie są należycie zbudowane. Wina leży tutaj w naszej diecie, a więc składnikach jakie dostarczamy naszemu organizmowi oraz […]

Nietypowe schorzenia dla młodych

Młode osoby bardzo często nie są w stanie docenić skarbu jakim jest zdrowie. Nie zważają one na pogodę, ani temperaturę i bez żadnego zmartwienia siadają na zimnych lub nawet wilgotnych powierzchniach jak na przykład chodnik, beton, chodzą w zbyt cienkich ubraniach lub myją się w lodowatej wodzie. W pewnym wieku nie odczuwa się jeszcze konsekwencji […]

Pomoc psychologa

Narkotyki są bardzo poważnym problemem wśród nastolatków. Jest to grupa wiekowa, która narażona jest jak żadna inna na wpływ rówieśników, przez co jeżeli w otoczeniu naszego dziecka znajdują się osoby nieodpowiedzialne, z patologicznych rodzin może dojść do sytuacji w których będzie ono powielało negatywne wzorce zapożyczone właśnie od tych osób. Nie jesteśmy wstanie odseparować dziecka […]

Trzeba pilnować

Jak najbardziej zdrowia zawsze trzeba pilnować i jak najbardziej trzeba na to wszystko znaleźć swoje opcje i swoje możliwości. Jakoś na spokojnie przecież każdy może to sobie przemyśleć. Spokojnie mamy w tym swoje prawa i spokojnie mamy na to swoje wybory. Nie ma w tym nic złego. Zawsze wiele będzie zależało od nas. Trzeba pilnować […]

Jest to potrzebne

Jak najbardziej śmiało można powiedzieć, że leczenie jest jak najbardziej nam wszystkim potrzebne. Jest to wszystko potrzebne, ponieważ ludzie muszą być zdrowi, aby jakoś normalnie funkcjonować i aby się tym wszystkim zajmować. Innych wyborów, ani innych decyzji na pewno nie będzie. Każdy jakoś na spokojnie może to sobie przemyśleć i każdy jakoś na spokojnie się […]

Leczenie dzieci

Temat, który chyba jakoś mimo wszystko powinien być najważniejszy, czyli po prostu leczenie dzieci. Będzie to ważne i będzie nam to wszystko potrzebne. Jakoś na spokojnie można to sobie przemyśleć i jakoś na spokojnie można na to znaleźć swoje kwestie. Jeśli chodzi o małe dzieci to jak najbardziej każde objawy powinniśmy sprawdzać, ponieważ nie będzie […]

Eliminacja chorób

Jak najbardziej leczenie będzie po to, aby wyeliminować wiele chorób. Spokojnie każdy może o tym wiedzieć i spokojnie każdy może na to znaleźć swój sposób. Jakoś można na to sobie pozwolić. Jakoś trzeba mieć na to swoje wybory i jakoś trzeba mieć na to swoje kwestie. Eliminacja chorób będzie dla nas. Chyba każdy może o […]

Wszystkie możliwości

Na medycynę zawsze będziemy mieli wiele różnych możliwości. Każdy o tym wszystkim wie i każdy może mieć na to swoje kwestie. Trzeba sobie na to sobie pozwolić. Nikt nie będzie za nas wybierał i nikt nie będzie za nas decydował. Korzystajmy na to wszystko. Wszystkie możliwości będą dla nas i wszystko będzie naszą decyzją. Chyba […]

Ludzie wiedzą

Jak najbardziej ludzie zawsze wiele wiedzą na temat zdrowia i jak najbardziej będzie to wszystko naszą opcją i naszą decyzją. Jakoś na spokojnie możemy mieć w tym swoje prawa i swoje decyzje. Zawsze wiele będzie dla nas i zawsze wiele będziemy mieli na to wszystko swoich możliwości. Chyba można na spokojnie na to wszystko sobie […]

Zdrowie dla nas

Jak najbardziej zostaliśmy tak stworzeni, aby zdrowie było dla nas. Chyba w jakimś stopniu każdemu na tym wszystkim zależy i w jakimś stopniu każdy na to wszystko może sobie pozwolić. Mamy w tym swoje prawa i mamy w tym swoje możliwości. Można się jakoś o tym wszystkim przekonać i można zawsze na to wszystko jakoś […]

Dieta ważna dla zdrowia

Zanim zdecydujemy się na przejście na dietę to po drodze usłyszymy dużo nieładnych słów pod swoim adresem. Ludzie grubi są często bardzo mili, choć inni traktują ich niezbyt fajnie. Świat jest, jaki jest i nic na to nie poradzimy. Nawet rubensowskie kształty nie są już trendy, dziś mamy styl na ‘wieszak’. Trzeba być chudym i […]