Archiwum kategorii ‘Lekarze’

Aminocydurie

Aminoacydurią nazywamy wydalanie w moczu większej aniżeli normalnie ilości jednego lub więcej aminokwasów. Wszystkie aminoacydurie podzielić można na pozanerkowe i nerkowe. Aminoacydurie pochodzenia pozanerkowego nie są wadami cewkowymi; są one spowodowane wzrostem zawartości aminokwasów w osoczu. Zwiększona aminoacydemia powoduje, że ogólna ilość aminokwasów w filtracie kłębkowym jest większa niż normalnie. Jeżeli ilość ta przekroczy zwykłe […]

Hiponatremia

Hiponatremia jest najczęściej objawem przewodnienia i dlatego zwalcza się ją przez dalsze ograniczanie dowozu płynów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ulega wątpliwości, że jej przyczyną są istotne niedobory sodu, uzupełnia się ten kation, najczęściej w postaci wodorowęglanu sodu, lecz w ilościach nie przewyższających 30% wyliczonego niedoboru. Ani hipokalcemia, ani hiperfosjatemia nie osiągają zazwyczaj zawartości […]

Rodzinne zapalenie nerek

Jest to choroba występująca rodzinnie, cechująca się przewlekłym zapaleniem nerek, głuchotą neurogenną, nie poddającą się leczeniu i prowadząca zwykle do śmierci z powodu niewydolności nerek. Ponad 100 lat temu Dickinson zwrócił uwagę na rodzinne występowanie erytrocyturii i albuminurii. W 1902 r. Guthrie opisał „dziedziczny idiopatycz- ny wrodzony krwinkomocz”. Przebadaną przez niego rodzinę i dalszą drugą […]

Przesączanie kłębkowe

Przesączanie kłębkowe obniża się nieproporcjonalnie do spadku ukrwienia i we wczesnych okresach choroby waha się zazwyczaj między 0 a 1 ml/min. Wskutek tego frakcja filtracyjna jest wybitnie zmniejszona. Czynność cewkowa jest zazwyczaj, wbrew jednej z nazw nadawanych zespołowi, mniej upośledzona od kłębkowej. Świadczy o tym fakt utrzymywania zdolności modyfikowania składu przesączu kłębkowego przez nerki, I […]

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek

W ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek leczenie rozpoczynamy bezpośrednio po ustaleniu rozpoznania klinicznego. Przed podaniem środka przeciwbakteryjnego należy pobrać mocz do badania bakteriologicznego. Zastosowany lek powinien wykazywać szeroki zakres działania, zwłaszcza w stosunku do bakterii Gram. Przy ciężkich objawach ogólnych stosuje się takie antybiotyki, jak ampicylina, karbenicylina, gentamycyna lub tetracykliny, przy czym leki te podaje się […]

Leukocyturia

Częstym objawem w zakażeniach układu moczowego jest leukocyturia. Zresztą ten właśnie objaw jest najczęściej punktem wyjścia dla rozpoznania bezobjawowo przebiegającej infekcji Dzieje się tak wskutek stwierdzenia zmian w rutynowym badaniu moczu w postaci obecności ponad 5 leukocytów w polu widzenia przy badaniu osadu pod dużym powiększeniem. Wynik ten nakazuje podejrzewać u osoby badanej leukocyturie, której […]

Profilaktyka przy zakażeniu

Postępowanie profilaktyczne i terapeutyczne ma tylko bardzo ograniczony wpływ na rozwój, istnienie i ustępowanie przedstawionych czynników predysponujących do infekcji układu moczowego. Obok nich istnieją jednak i takie, którym można efektywnie zapobiegać. W pierwszym rzędzie należy do nich brak higieny osobistej, zwłaszcza u kobiet. Innym bardzo ważnym czynnikiem jest cewnikowanie dróg moczowych. Każde wprowadzenie cewnika do […]


Szukaj
Tagi