Archiwum kategorii ‘Zdrowie’

Glikozuria nerkowa

Glikozuria nerkowa, czyli cukromocz nerkowy, jest to dziedzicznie uwarunkowana tubułopatia polegająca na upośledzeniu reabsorpcji glukozy w cewkach proksymałnych. Występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U części pacjentów cukromocz jest objawem stałym, występującym nie tylko przy prawidłowej, ale nawet przy obniżonej glikemii. W innych przypadkach glikozuria pojawia się dopiero po spożyciu pokarmów zawierających węglowodany, […]

Terapia bakteriurii

Problemem szczególnie kontrowersyjnym jest sprawa terapii bakteriurii bezobjawowej u chorych na cukrzycę oraz u ludzi w podeszłym wieku. Często bowiem uważa się, że właśnie u tych osób w trakcie bakteriurii bezobjawowej łatwo rozwija się ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów na poparcie tego twierdzenia. Wprost przeciwnie, wydaje się, że bakteriuria bezobjawowa u […]

Zakażenia układu moczowego

Zwróciliśmy już uwagę, że podstawą rozpoznania zakażenia układu moczowego jest stwierdzenie znamiennej bakteriurii. Może ona być jedynym objawem zakażenia. Inne objawy mogące występować w zakażeniach układu moczowego są następstwem stanów zapalnych wywołanych przez infekcję. Pierwotnie za granicę znamienności przyjęto wartość 105 bakterii w 1 ml świeżego, aseptycznie pobranego moczu, Tym samym uznano, że liczba IG5 […]

Przebieg zakażenia

Układ moczowy może ulec zakażeniu drogą wstępującą lub wskutek dotarcia do niego bakterii z krwią, Zakażenie krwiopochodne układu moczowego spotykane jest bardzo rzadko. Obserwuje się je niekiedy w posocznicy wywołanej przez gronkowca złocistego. Brak jest natomiast dowodów, że tą drogą rozwinąć się może zakażenie bakteriami Gram. Prawie zawsze zakażenie układu moczowego spowodowane jest wniknięciem bakterii […]

Zakażenia układu moczowego

U zdrowych ludzi układ moczowy i znajdujący się w nim mocz są jałowe. Wskutek wtargnięcia doń drobnoustrojów rozwinąć się może zakażenie układu moczowego. Najczęściej czynnikiem wywołującym zakażenie są różne bakterie, bez porównania rzadziej — wirusy, grzyby lub pasożyty. Mimo że przyczyną infekcji mogą być nie tylko bakterie, mianem zakażenia układu moczowego obejmuje się zwykle wyłącznie […]

Normy lekarskie

U człowieka dorosłego spadek diurezy poniżej 400 ml na dobę nazywamy skąpomoczem. Wielkość tę przyjęto na podstawie badań, w których wykazano, że przy pełnej sprawności czynnościowej nerek i przy maksymalnym zagęszczeniu moczu najmniejsza objętość moczu potrzebna do wydalania produktów przemiany powstających w ustroju w ciągu doby wynosi średnio 400 ml. W przypadku upośledzenia czynności nerek […]

Alergie

W alergiach skóra należy do narządów szczególnie często reagujących. Pokrzywka, osutka plamistogrudkowa i niektóre rozległe rumienię są odczynami skórnonaczyniowymi natychmiastowymi. Najczęściej powodują je leki lub środki spożywcze, choć wykrycie czynnika alergicznego bywa na ogół trudne. Uczulenie na leki może też spowodować zapalenie skóry pęcherzowe, złuszczające lub zapalenie z oddzielaniem się martwicze zmienionego naskórka. W przeciwieństwie […]


Szukaj
Tagi