Częstość zakażeń układu moczowego

Częstość zakażeń jest także większa w wyselekcjonowanych populacjach obejmujących ludzi, u których istnieją czynniki predysponujące do infekcji układu moczowego. Fizjologicznym czynnikiem usposabiającym do tych zakażeń jest ciąża. Znamienna bakteriuria występuje około dwukrotnie częściej u kobiet w ciąży aniżeli w populacji kobiet nieciężarnych. Z chorób o charakterze społecznym, które kojarzą się ze zwiększoną częstością występowania zakażeń układu moczowego, wymienić należy nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę. Rola nadciśnienia tętniczego jako czynnika predysponującego do tych zakażeń nie została dotychczas wyjaśniona. Należy tu dodać, że obok poglądów, w myśl których zmiany spowodowane w nerkach przez nadciśnienie usposabiają do rozwoju w nich infekcji, wysuwane są także przypuszczenia, iż zmiany wywołane przez infekcję w układzie moczowym ułatwiają rozwój nadciśnienia tętniczego. Natomiast u chorych na cukrzycę częstsze, niż u osób nie obciążonych tą chorobą, występowanie bakteriurii bezobjawowej obserwuje się jedynie wśród kobiet. U mężczyzn chorobie tej nie towarzyszy zwiększenie częstości występowania zakażeń układu moczowego. Fakt ten czyni dyskusyjnym traktowanie cukrzycy jako czynnika, który sam przez się predysponuje do zakażeń układu moczowego. Przedstawione dane wskazują na ogromną częstość występowania zakażeń układu moczowego, a tym samym na ich znaczenie jako problemu nie tylko medycznego, ale i społecznego. Potwierdzają je także wyniki badań autopsyj- nych, które wykazują, że u 2—3% wszystkich zmarłych stwierdza się w nerkach zmiany odpowiadające przewlekłemu odmiedniczkowemu zapaleniu nerek.

Komentarze są zamknięte.