Defekt cewkowy

Defekt cewkowy w tubulopatiach polega na upośledzeniu reabsorpcji lub sekrecji jednego lub więcej składników moczu. Jednakże zwiększone wydalanie jakiegoś składnika moczu nie jest objawem, który sam przez się decyduje o rozpoznaniu wady cewkowej. Me jest to objaw ani patognomoniczny dla tubulopatii, ani konieczny dla rozpoznania zaburzeń czynności cewek. Zwiększone wydalanie poszczególnych składników moczu może być spowodowane nie przez upośledzenie funkcji cewek, lecz przez czynniki pozanerkowe, Jednym z nich jest „przeciążenie” lub „przeładowanie” nefronu danym składnikiem wskutek zwiększenia jego zawartości w osoczu, co powoduje, że ilość tego składnika filtrowana w każdym kłębku jest większa aniżeli normalnie. Jeśli ilość filtrowana przekracza możliwości reabsorpeyjne cewek dla danego składnika, jest on wydalany w moczu w ilościach większych aniżeli prawidłowe. Przykładem takiego stanu może być glikozuria u chorych na cukrzycę spowodowana hiperglikemią. Odpowiednio wysoki poziom glikemii powoduje, że ładunek glukozy filtrowanej w kłębkach jest większy aniżeli ilość tego związku, która może być wchłonięta w cewkach, I nie zreabsorbowana glukoza pojawia się w wydalanym moczu.

Komentarze są zamknięte.