Przebieg odmiedniczkowego zapalenia nerek

image Objawy i przebieg przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek bywają bardzo różne. W pewnym stopniu zależą one od tego, czy zapalenie ma charakter pierwotny, czy też wtórny, a zwłaszcza czy towarzyszy mu obstrukcja dróg moczowych. U ludzi młodych i w średnim wieku choroba dotyczy przeważnie kobiet. Począwszy od szóstej dekady życia wzrasta częstość występowania jej u mężczyzn, co spowodowane jest zaburzeniami oddawania moczu związanymi z pojawiającym się w tym wieku powiększeniem gruczołu krokowego. Choroba często przebiega bardzo podstępnie, bez żadnych wyraźnych objawów subiektywnych, aż do okresu, gdy rozwija się przewlekła niewydolność nerek i gdy pojawiają się objawy wywołane przez ten zespół chorobowy. Liczne są przypadki, w których przez wiele lat jedynym objawem są niewielkie zmiany w moczu, a i one niekiedy okresowo nie występują. U innych chorych przebieg jest mniej łagodny i cechuje się okresowo występującymi zaostrzeniami choroby, których obraz jest taki sam jak ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Nierzadko pierwsze dolegliwości, jakie pacjent odczuwa, związane są z pojawieniem się nadciśnienia tętniczego, które rozwija się u części chorych, niekiedy nawet we wczesnych okresach przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Czasem pierwszym objawem, na który pacjent zwraca uwagę, jest wielomocz, będący wyrazem upośledzenia zagęszczania moczu. W moczu stwierdza się zwykle śladowe lub niewielkie ilości białka oraz leukocyturię, a niekiedy wałeczki leukocytarne.

Komentarze są zamknięte.