Uzależnienie

Każdy z nas jest zupełnie inną pod względem psychicznym i fizycznym osobą jedni z nas nie mają problemów ze zmianą otoczenia przyjaciół pracy a inni niestety nie są w stanie w sposób naturalny przystosować się do zmian, jakie niesie życie. Dla jednych tragedią będzie wyjazd ukochanej osoby za granice, albo zawalenie studiów a dla innego tragedią nie do pokonania będzie śmierć kogoś najbliższego i trauma związana z rozłąką. Każdy z nas jest inny i każdy z nas posiada pewne mechanizmy obronne, które kiedy zostają naruszone wszystko, co z nami związane zaczyna się psuć, terapia ma za zadanie pokazać wszystkim tym, którzy się na nią zgłaszają możliwości wyjścia z trudnych sytuacji, sposobów rozwiązani problemów czy też zwalczenia przygnębienia i stanów depresyjnych, które zaczynają rządzić naszym życiem do takiego stopnia, że dochodzi także do prób samobójczych czy agresji skierowanej do samych siebie. Ważne jest abyśmy chcieli przyjąć pomoc, która specjaliści do nas niosą.

Komentarze są zamknięte.