Zapalenie rogówki

Pryszczykowe lub skrofuliczne zapalenie rogówki, występujące najczęściej u dzieci, jest obecnie schorzeniem rzadkim. Objawia się kurczem powiek, bólem, łzawieniem, światłowstrętem. Obiektywnie stwierdza się mieszane przekrwienie okołorogówkowe, nacieki w obrębie rogówki, pryszczyki oraz wąskie źrenice, jako następstwo zajęcia przez proces chorobowy tęczówki. Jest to rodzaj reakcji tuberkulotoksycznej, występującej najczęściej w gruźliczym zapaleniu węzłów chłonnych. Takie same objawy wywołuje, obecnie również rzadko spotykane, zapalenie miąższowe rogówki na tle kiły wrodzonej, charakteryzujące się obłoczkowatymi, głęboko położonymi zmętnieniami rogówki z zajęciem tęczówki. Podobnie, ostre pogorszenie wzroku występuje przy stożku rogówki, któremu towarzyszą silne bóle, kurcz powiek, przekrwienie spojówek. Przyczyną jest pęknięcie błony granicznej tylnej w szczycie stożka rogówki, co powoduje wniknięcie płynu przedniej komory oka do rogówki i zmętnienie szczytu stożka.

Komentarze są zamknięte.