Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek

W ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek leczenie rozpoczynamy bezpośrednio po ustaleniu rozpoznania klinicznego. Przed podaniem środka przeciwbakteryjnego należy pobrać mocz do badania bakteriologicznego. Zastosowany lek powinien wykazywać szeroki zakres działania, zwłaszcza w stosunku do bakterii Gram. Przy ciężkich objawach ogólnych stosuje się takie antybiotyki, jak ampicylina, karbenicylina, gentamycyna lub tetracykliny, przy czym leki te podaje się drogą pozajelitową. W przypadkach o lżejszym przebiegu stosujemy leki doustnie; mogą to być antybiotyki lub chemioterapeutyki. W ostrym odmiedniczkowym zapaleniu należycie dobrany lek przeciwbakteryjny powoduje już w pierwszych dniach jego stosowania ustępowanie objawów klinicznych i znikanie bakteriurii. Po 3 dniach leczenia należy ponownie pobrać mocz do badania bakteriologicznego. Jeżeli nadal utrzymuje się bakteriuria, świadczy ona o niedostatecznej efektywności terapeutycznej zastosowanego leku. W takim przypadku lek należy zmienić na inny na podstawie wyniku badania lekooporności bakterii izolowanych z moczu pacjenta. Nć eży dodać, że w przypadkach, w których istnieje obstrukcja dróg moczowych -nawet dobrze dobrany lek wykazywać może małą efektywność terapeutyczną. Dlatego w przypadkach o przebiegu opornym na leczenie wykonać należy badanie urograficz- ne. Jeżeli u pacjenta ostre odmiedniczkowe zapalenie jest pierwszym tego rodzaju incydentem w życiu, a zastosowane leczenie jest efektywne.

Komentarze są zamknięte.