Leukocyturia

image Częstym objawem w zakażeniach układu moczowego jest leukocyturia. Zresztą ten właśnie objaw jest najczęściej punktem wyjścia dla rozpoznania bezobjawowo przebiegającej infekcji Dzieje się tak wskutek stwierdzenia zmian w rutynowym badaniu moczu w postaci obecności ponad 5 leukocytów w polu widzenia przy badaniu osadu pod dużym powiększeniem. Wynik ten nakazuje podejrzewać u osoby badanej leukocyturie, której najczęstszą przyczyną jest zakażenie układu moczowego. Dlatego nawet przypadkowe znalezienie zwiększonej liczby leukocytów w moczu nakazuje przeprowadzić badanie bakteriologiczne moczu. Należy jednak podkreślić, że wyłącznie na podstawie obecności leukocyturii nie wolno rozpoznawać zakażenia układu moczowego, bowiem występować ona może także w innych chorobach nerek i dróg moczowych, np. w niebakteryjnym śródmiąższowym zapaleniu nerek. Z drugiej strony brak leukocyturii nie przemawia przeciwko rozpoznaniu zakażenia układu moczowego, ponieważ wcale nierzadko infekcjom tym nie towarzyszy wzrost wydalania leukocytów w moczu. Rozpoznawanie poszczególnych postaci klinicznych zakażeń układu moczowego opiera się na objawach przedstawionych przy omawianiu ich obrazu klinicznego. Tu ograniczymy się do podania jedynie kilku uwag. W większości przypadków rozpoznanie ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, jak i zapalenia pęcherza nie nastręcza większych trudności.

Komentarze są zamknięte.