Wole złośliwe

Jako wole złośliwe określa się wszystkie zmiany narządowe, wywołane przez nowotwory złośliwe tarczycy. Nie zawsze przybierają one postać wola! Guzy złośliwe tarczycy są rzadkie — stanowią około 0,5% wszystkich nowotworów. W wypadku podejrzenia nowotworu tarczycy należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pierwszoplanowy jest scyntygrani. Ogniska nowotworowe dają obraz tzw. zimnych guzków lub niejednorodnych ubytków wychwytywania radioizotopu. Wyjątek stanowić mogą nowotwory wysokozróżnicowane; w rzadkich przypadkach złośliwe okazują się również guzki ciepłe lub gorące. Na ogół jednak złośliwy charakter przypisuje się guzkom zimnym. Opinie także potwierdzają się w 10— 35% przypadków. W różnicowaniu uwzględnić należy przede wszystkim obecność w gruczole torbieli, a na drugim miejscu ognisk zapalnych. Rozpoznanie nowotworu tarczycy można potwierdzić badaniem histologicznym pobranej tkanki, co jest ułatwione dzięki dostępności tarczycy. Badaniu cytologicznemu powinien być poddany każdy stwierdzony scyntygraficznie zimny guzek. W razie zmiany podejrzanej klinicznie lub cytologicznie konieczny jest zabieg operacyjny, z zastrzeżeniem postawienia ostatecznego rozpoznania po zbadaniu wyciętego guzka.

Komentarze są zamknięte.