Lista chorób

image Nazwa ściśle odzwierciedla istotę choroby opisanej przez Plummera. Wole guzkowe nadczynne znamionuje się obecnością w tarczycy jednego lub kilku guzków wydzielających nadmierną ilość hormonu. Jeden z guzków {lub rzadko — kilka) wykazuje nadmierną aktywność hormonalną; miąższ pozaguzkowy mniej znacząco uczestniczy w przemianach jodowych i wytwarzaniu czynnych hormonów w przebiegu wola guzkowego nadczynnego, wyjątkowo zdarza się dyskretny zespół oczny. Jest to choroba głównie podeszłego wieku. Zwracają uwagę dwa objawy: stopniowy, zazwyczaj umiarkowany spadek ciężaru ciała oraz równoczesne zaburzenia ze strony narządu krążenia, powodujące pogorszenie sprawności. Szczególnie, często obserwuje się trwałe przyspieszenie czynności serca, rzadziej dowiadujemy się o napadowym kołataniu serca. W obrazie klinicznym tej postaci nadczynności tarczycy przeważają zwykle zaburzenia w układzie krążenia. Badaniem przedmiotowym nie stwierdza się wyraźnych objawów ocznych; tylko wyjątkowo istnieje znaczniejsze rozwarcie szpary powiekowej. Tarczyca zawiera l—2 guzki; zdarzają się rówTnież guzki mnogie, różnej wielkości i spoistości. Objawy hipermetaboliczne są zaznaczone; objawy hiperkinetyczne w układzie krążenia są mniej lub bardziej jawne. Zaburzenia rytmu serca są oporne na leczenie i nie poddają się wpływowi naparstnicy, są też oporne wobec chinidyny i Pronestyłu.

Komentarze są zamknięte.