Odmiedniczkowe zapalenie nerek

image Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest bezpośrednim następstwem zakażenia bakteryjnego nerek, natomiast patogeneza przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek nie jest dotychczas wyjaśniona. Nie udało się dotąd ustalić, czy i jaki związek istnieje między ostrą a przewlekłą postacią odmiedniczkowego zapalenia. W części przypadków rozwój zapalenia przewlekłego poprzedzony bywa pojedynczym lub nawracającymi incydentami ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Natomiast u innych chorych postać przewlekła rozwija się podstępnie, bez ostrych epizodów zapalnych. Wiele obserwacji klinicznych wskazuje, że przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek u osób, u których równocześnie stwierdza się bliznowate zmiany w nerkach, jest najczęściej następstwem zakażenia dróg moczowych i nerek przebytego we wczesnym dzieciństwie. Nie wyjaśnione jest natomiast, jakie czynniki powodują w uszkodzonej nerce dalszy postęp zmian, zwykle bardzo powolny, ale prowadzący do niewydolności nerek. Zapewne nie jest to następstwem bezpośredniego działania bakterii na nerki, bowiem u wielu chorych stwierdza się progresję zmian mimo zupełnego braku objawów zakażenia układu moczowego. Skądinąd wiadomo, że bakteriuria utrzymująca się nawet przez wiele lat u ludzi dorosłych nie prowadzi do wyraźnego uszkodzenia nerek i ich niewydolności, jeśli nie towarzyszy jej nadciśnienie lub niedrożność dróg moczowych. Wydaje się zatem, że jeśli zakażenie bakteryjne nerek dotyczy małych dzieci i wywołuje stan zapalny, którego następstwem jest powstawanie zmian bliznowatych, to równocześnie zapoczątkowane zostają procesy — wówczas już niezależne od obecności bakterii — prowadzące do stopniowego niszczenia nerek.

Komentarze są zamknięte.