Postęp medycyny

Postęp medyczny w ostatnich stuleciach dokonał przełomowych postępów w metodach, oraz skuteczności leczenia dolegliwości. W momencie odkrycia penicyliny cała medycyna zmieniła się radykalnie. Postęp jest tak bardzo progresywny, że śmiało możemy stwierdzić, iż niemal każde schorzenie jest na dzień dzisiejszy rozeznane i jest możliwość jego leczenia. Oczywiście nie dotyczy to niektórych grup takich, jak złośliwe nowotwory, czy guzy, lecz i tu nowoczesna i postępowa medycyna ma już wiele do powiedzenia. Nie tylko leczenie w tego dosłownym słowa znaczeniu, ale i rehabilitacje, metody powrotu ludziom po wypadkach do pełni sprawności fizycznej zrobiła ogromne postępy w porównaniu do wcale, aż tak nieodległej przeszłości. Postęp w medycynie trwa nadal i będzie ciągle się progresywnie rozwijał na przód, dopóty, dopóki może nie wymyślimy całkowicie zdrowego i odpornego na wszystko organizmu ludzkiego. Nie jest to żadne pobożne życzenie, bo człowiek i jego wiedza, przyswajanie jej i nauka są przecież nieograniczone.

Komentarze są zamknięte.