Czy alkoholizm to choroba psychiczna

Choroba psychiczna zakorzenia się głęboko wewnątrz nas samych. Jest to bardzo niebezpieczne i budzące coraz większy przestrach zjawisko, ponieważ pomimo wszelkich starań i badań, powstaje coraz to więcej chorób na tle psychicznym, które powoli stają się nie do opanowania i wyleczenia. Czy bowiem narkomania lub alkoholizm nie są także jedną z takich chorób? Owszem, większość ludzi uważa, że tak właśnie jest. Uważamy, że jest w tym sporo racji , bo to przecież nasza psychika domaga się kolejnej dawki używki a nie my sami, jako świadome swoich czynów osoby. Uzależnienie się od danej substancji lub produktu jest naprawdę bardzo niebezpieczne, ponieważ człowiek pod działaniem takich używek staje się całkowicie nieobliczalny i traci wszelakie poczucie tego, co robi. Wtedy należy naprawdę uważać na sposób, w jaki obchodzimy się z taką osobą, ponieważ nawet jeżeli w normalnych warunkach jest to ktoś całkowicie spokojny i nieagresywny, alkohol lub inne używki mogły naprawdę mocno zmienić jego zachowanie w danym momencie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.