Przebieg zakażenia

Układ moczowy może ulec zakażeniu drogą wstępującą lub wskutek dotarcia do niego bakterii z krwią, Zakażenie krwiopochodne układu moczowego spotykane jest bardzo rzadko. Obserwuje się je niekiedy w posocznicy wywołanej przez gronkowca złocistego. Brak jest natomiast dowodów, że tą drogą rozwinąć się może zakażenie bakteriami Gram. Prawie zawsze zakażenie układu moczowego spowodowane jest wniknięciem bakterii przez cewkę moczową,. czyli drogą wstępującą. W okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej znajdują się zawsze bakterie, które w sprzyjających warunkach mogą przez cewkę przedostać się do pęcherza moczowego. Szczególnie obfita flora bakteryjna znajduje się w okolicy ujścia cewki moczowej u kobiet, a to ze względu na to, iż jest ono położone w bliskim sąsiedztwie odbytu oraz ujścia pochwy. Rozwojowi tej flory sprzyja nieprzestrzeganie higieny osobistej. Główną przyczyną znacznie częstszego występowania zakażeń układu moczowego u kobiet aniżeli u mężczyzn nie jest jednak obfitość flory bakteryjnej w okolicy ujścia cewki moczowej. Wydaje się, że zasadniczym powodem jest krótkość cewki u kobiet oraz jej niejałowość. Wskutek tego nawet przy zwykłym kaszlu lub kichnięciu drobna ilość moczu może przemieścić się z pęcherza do cewki moczowej, a następnie cofnąć się do pęcherza. Mocz powracający do pęcherza zawiera już bakterie i staje się źródłem zakażenia układu moczowego. Również wszelkie mikrourazy samej cewki lub okolicy jej ujścia u kobiet ułatwiają przemieszczanie się bakterii do pęcherza moczowego.

Komentarze są zamknięte.