Zakażenia układu moczowego

image U zdrowych ludzi układ moczowy i znajdujący się w nim mocz są jałowe. Wskutek wtargnięcia doń drobnoustrojów rozwinąć się może zakażenie układu moczowego. Najczęściej czynnikiem wywołującym zakażenie są różne bakterie, bez porównania rzadziej — wirusy, grzyby lub pasożyty. Mimo że przyczyną infekcji mogą być nie tylko bakterie, mianem zakażenia układu moczowego obejmuje się zwykle wyłącznie zakażenia bakteryjne i to inne niż gruźlicze. Uzasadnione to jest tym, że wszystkie zakażenia bakteryjne mają wiele cech wspólnych, niezależnie od tego, przez jakie bakterie są wywołane. Cechy te są inne aniżeli te, które charakteryzują infekcje wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze układu moczowego. Również gruźlica układu moczowego ma inny obraz i przebieg kliniczny aniżeli pozostałe zakażenia bakteryjne. Inna jest także jej patogeneza. Z tych przyczyn gruźlicę wyklucza się zwykle z omówienia zakażeń układu moczowego. Tutaj zajmiemy się wyłącznie problemami zakażeń bakteryjnych innych niż gruźlicze. Wśród młodzieży w wieku szkolnym znamienna bakteriuria występuje u 1% dziewcząt i tylko u 0,03% chłopców. U dziewcząt i młodych kobiet w wieku 15—25 lat zakażenie układu moczowego stwierdza się w ok. 3% przypadków. Następnie, w miarę starzenia się, częstość występowania zakażenia stopniowo wzrasta i u kobiet, które przekroczyły 65 r. ż., wynosi ponad 20%. Natomiast wśród młodych mężczyzn znamienną bakteriurię stwierdza się w ok, 0,5% przypadków.

Komentarze są zamknięte.